Arnold Cichocki

+ 48 602 109 378 / arnito@wp.pl

– rok urodzenia: 24.12.1969
– posiadane uprawnienia i licencje: Jachtowy Sternik Morski, Motorowodny Sternik Morski, licencja VHF SRC
– doświadczenie i poznane akweny: Morze Śródziemne, Mazury .
– zainteresowania: żeglarstwo, podróże, język grecki