NAJACHTY.PL

Znajdź najlepsze oferty wynajmu jachtów

Doskonała obsługa22321 Jachtów1578 Marin

Mini słownik

Nasz

mini-słowniczek

Life jackets Kamizelki ratunkowe
Safety hatnesses Pasy bezpieczeństwa
Radar reflector Reflektor radarowy
First aid kit Apteczka pierwszej pomocy
Automatic light Pławka świetlna
Fire extinguisher Gaśnica
Binoculars Lornetka
Foghorn Róg mgłowy
Hand bilge pump Ręczna pompa zęzowa
Winch handle Handszpak
Electric bilge pump Elektryczna pompa zęzowa
Bosun’s chair Ławka bosmańska
Dinghy Pontonik
Entrance plexiglass Sztorcklapa
Shackle Szekla
Snap shackle Karabińczyk
Water hose Wąż do wody
Bucket Wiadro
Gas bottles Butle gazowe
Fuel funnel Lejek do paliwa
Gangway Trap
Outboard engine Silnik przyczepny
Freshwater tank Zbiornik na wodę
Bosun’s locker Schowek bosmański
Yacht’s documents Dokumenty jachtu
VHF radio telephone Radio VHF
Log Wskaźnik prędkości (log)
Echo sounder Echosonda
Barometer Barometr
Clock Zegar
Compass Kompas
Handbearing Kompas ręczny
Lighthouse book Spis świateł
Sea charts Mapy morskie
Flags Flagi
Pilot book Locja
Genoa Genua
Main sail Grot
Anchor Kotwica
Anchor chain Łańcuch kotwiczny
Chain locker Komora łańcuchowa
Let go the anchor Rzucać kotwicę
Mooring ropes Cumy
Fenders Odbijacze
Boathook Bosak
Capstan Kabestan
Wheel Koło sterowe
Emergency tiller Zapasowy rumpel
Bow thruster Ster strumieniowy
Diesel engine Silnik wysokoprężny
Fuel gauge Wskaźnik paliwa
Ignition switch Wyłącznik zapłonu
Starter button Przycisk rozrusznika
Gear lever Dźwignia zmiany biegów
Fuel tank Zbiornik paliwa
Oil level Poziom oleju
Engine belt Pasek klinowy
Electric panel Tablica rozdzielcza
Battery Akumulator
Fuse box Skrzynka bezpieczników
Navigation lights Światła nawigacyjne
Stern light Światło rufowe
Riding light Światło kotwiczne
Masthead light Światło masztowe (topowe)
Bulb Żarówka
Switch Wyłącznik
Current/electricity Prąd
Cabin lights Światła w kabinach
Deck lights Światła pokładowe
Compass light Oświetlenie kompasu
Blankets Koce
Pillow Poduszka
Sheet Prześcieradło
Towel Ręcznik
Pillowcase Poszewka
Hanger Wieszak
Knife & fork Nóż i widelec
Spoon Łyżka
Plate Talerz
Glass Szklanka
Mug Kubek
Bowl Miska
Gas stove Kuchenka gazowa
Cylinder Butla gazowa
Frying pan Patelnia
Saucepan Garnek
Tin opener Otwieracz do konserw
Corkscrew Korkociąg
Kettle Kocioł
Refrigerator Lodówka
Crosstrees Salingi
Boom Bom
Forestay Sztag
Backstay Achtersztag
Shroud Wanta
Chain plate Podwięź burtowa
Slide Pełzacz
Refpatent Roller reefing
Halyard Fał
Sheet Szot
Kicking strap Obciągacz bomu
Patch Łata
Mend Naprawiać
Sail tiers, gaskets Krawaty, sejzingi
Hoist the sail Stawiać żagiel
Bow, forward Dziób, przedni
Stern, aft Rufa, tylny
Beam Szerokość
Port Lewa burta/bakburta
Starboard Prawa burta/sterburta
Draught Zanurzenie

LIFE JACKETS

KAMIZELKI RATUNKOWE

SAFETY HARNESSES

PASY BEZPIECZEŃSTWA

RADAR REFLECTOR

REFLEKTOR RADAROWY

FIRST AID KIT

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY

AUTOMATIC LIGHT

PŁAWKA ŚWIETLNA

FIRE EXTINGUISHER

GAŚNICA

BINOCULARS

LORNETKA

FOGHORN

RÓG MGŁOWY

HAND BILGE PUMP

RĘCZNA POMPA ZĘZOWA

WINCH HANDLE

HANDSZPAK

ELECTRIC BILGE PUMP

ELEKTRYCZNA POMPA ZĘZOWA

BOSUN’S CHAIR

ŁAWKA BOSMAŃSKA

DINGHY

PONTONIK

ENTRANCE PLEXIGLASS

SZTORCKLAPA

SHACKLE

SZEKLA

SNAP SHACKLE

KARABIŃCZYK

WATER HOSE

WĄŻ DO WODY

BUCKET

WIADRO

GAS BOTTLES

BUTLE GAZOWE

FUEL FUNNEL

LEJEK DO PALIWA

GANGWAY

TRAP

OUTBOARD ENGINE

SILNIK PRZYCZEPNY

FRESHWATER TANK

ZBIORNIK NA WODĘ

BOSUN’S LOCKER

SCHOWEK BOSMAŃSKI

YACHT’S DOCUMENTS

DOKUMENTY JACHTU

VHF RADIO TELEPHONE

RADIO VHF

LOG

WSKAŹNIK PRĘDKOŚCI (LOG)

ECHO SOUNDER

ECHOSONDA

BAROMETER

BAROMETR

CLOCK

ZEGAR

COMPASS

KOMPAS

HANDBEARING

KOMPAS RĘCZNY

LIGHTHOUSE BOOK

SPIS ŚWIATEŁ

SEA CHARTS

MAPY MORSKIE

FLAGS

FLAGI

PILOT BOOK

LOCJA

GENOA

GENUA

MAIN SAIL

GROT

ANCHOR

KOTWICA

ANCHOR CHAIN

ŁAŃCUCH KOTWICZNY

CHAIN LOCKER

KOMORA ŁAŃCUCHOWA

LET GO THE ANCOR

RZUCAĆ KOTWICĘ

MOORING ROPES

CUMY

FENDERS

ODBIJACZE

BOATHOOK

BOSAK

CAPSTAN

KABESTAN

WHEEL

KOŁO STEROWE

EMERGENCY TILLER

ZAPASOWY RUMPEL

BOW THRUSTER

STER STRUMIENIOWY

DIESEL ENGINE

SILNIK WYSOKOPRĘŻNY

FUEL GAUGE

WSKAŹNIK PALIWA

IGNITION SWITCH

WYŁĄCZNIK ZAPŁONU

STARTER BUTTON

PRZYCISK ROZRUSZNIKA

GEAR LEVER

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW

FUEL TANK

ZBIORNIK PALIWA

OIL LEVEL

POZIOM OLEJU

ENGINE BELT

PASEK KLINOWY

ELECTRIC PANEL

TABLICA ROZDZIELCZA

BATTERY

AKUMULATOR

FUSE BOX

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW

NAVIGATION LIGHTS

ŚWIATŁA NAWIGACYJNE

STERN LIGHT

ŚWIATŁO RUFOWE

RIDING LIGHT

ŚWIATŁO KOTWICZNE

MASTHEAD LIGHT

ŚWIATŁO MASZTOWE (TOPOWE)

BULB

ŻARÓWKA

SWITCH

WYŁĄCZNIK

CURRENT/ELECTRICITY

PRĄD

CABIN LIGHTS

ŚWIATŁA W KABINACH

DECK LIGHTS

ŚWIATŁA POKŁADOWE

COMPASS LIGHT

OŚWIETLENIE KOMPASU

BLANKETS

KOCE

PILLOW

PODUSZKA

SHEET

PRZEŚCIERADŁO

TOWEL

RĘCZNIK

PILLOWCASE

POSZEWKA

HANGER

WIESZAK

KNIFE & FORK

NÓŻ I WIDELEC

SPOON

ŁYŻKA

PLATE

TALERZ

GLASS

SZKLANKA

MUG

KUBEK

BOWL

MISKA

GAS STOVE

KUCHENKA GAZOWA

CYLINDER

BUTLA GAZOWA

FRYING PAN

PATELNIA

SAUCEPAN

GARNEK

TIN OPENER

OYWIERACZ DO KONSERW

CORKSCREW

KORKOCIĄG

KETTLE

KOCIOŁ

REFRIGERATOR

LODÓWKA

CROSSTREES

SALINGI

BOOM

BOM

FORESTAY

SZTAG

BACKSTAY

ACHTERSZTAG

SHROUD

WANTA

CHAIN PLATE

PODWIĘŹ BURTOWA

SLIDE

PEŁZACZ

REFPATENT

ROLLER REEFING

HALYARD

FAŁ

SHEET

SZOT

KICKING STRAP

OBCIĄGACZ BOMU

PATCH

ŁATA

MEND

NAPRAWIAĆ

SAIL TIERS, GASKETS

KRAWATY, SEJZINGI

HOIST THE SAIL

STAWIAĆ ŻAGIEL

BOW, FORWARD

DZIÓB, PRZEDNI

STERN, AFT

RUFA, TYLNY

BEAM

SZEROKOŚĆ

PORT

LEWA BURTA/BAKBURTA

STARBOARD

PRAWA BURTA/STERBURTA

DRAUGHT

ZANURZENIE