Rejs na pięknym jachcie!

J e d n o s t k a:
STS „Gen. Zaruski” flagowa jednostka Miasta Gdańska, zbudowana w 1939 r. w Szwecji. Dzięki idei i staraniom gen. Mariusza Zaruskiego, którego marzeniem było kształcenie żeglarskie Polaków i praca z młodzieżą, możemy wciąż na nim żeglować.
Link: http://www.zaruski.pl/

Te r m i n r e j s u:
03 – 07.06.2019 r.

P l a n o w a n a t r a s a r e j s u:
Gdańsk – Morze Bałtyckie (Bornholm / Południowa Szwecja) – Gdańsk.
Uzależniona od warunków pogodowych, ostateczną decyzje podejmuje kapitan.

Z a ł o ż e n i a p r o g r a m o w e:
Zapoznanie się z tradycyjnym żeglarstwem opartym na solidarności i współpracy, kształtującym pewność siebie, uczącym odpowiedzialności, będącym wyzwaniem pod względem fizycznym, psychicznym i emocjonalnym. Rozbudzenie w młodych ludziach ciekawości świata i radości życia.

U c z e s t n i c y:
Młodzież szkolna (uczestnicy nie muszą posiadać uprawnień ani umiejętności żeglarskich). Liczba miejsc ograniczona.

K o s z t: 1200 zł od osoby.
Możliwość wpłaty w ratach (przykład).
I rata – 300 zł potwierdzająca uczestnictwo w rejsie;
Pozostała kwota (900 zł) do 30.04.2019 r. – rozłożona w ratach lub w całości.
II rata – 300 zł do 28.02.2019 r.;
III rata – 300 zł do 31.03.2019 r.;
IV rata – 300 zł do 30.04.2019 r.;
Koszty wyjazdu zawierają: czarter z opłatą załogi, ubezpieczenie, opłaty portowe, opłaty za paliwo
i wodę, koszt dojazdu, koszt wyżywienia (3 posiłki dziennie, napoje, przekąski).

O r g a n i z a t o r:
Szkolne Koło Żeglarskie SKŻ „Horyzont” przy ZST „Mechanik” Jelenia Góra.
Arkadiusz Szemberski
e-mail: szemberarek@gmail.com; koko_57@wp.pl; tel. 660-484-013

Mile widziane: dobry humor, zaangażowanie, chęć miłego spędzenia czasu.